Ermita de la Verge del Bon Succés

Està situada a la part alta del poble, just al costat del Castell, aspecte no casual, en ple camí de pujada a les eres. És un edifici que a primera vista no sembla un temple religiós a l'ús: apartada del nucli urbà, amb aparença d'església xicoteta, amb campanar propi, etc .; al contrari, aquesta, tan integrada amb les pallisses veïnes que es podria confondre perfectament. Sobre la seua història particular, és molt interessant citar un comentari sobre la mateixa que fa Manuel Rubio, cura de Villores llavors, a la revista Vallivana l'1 de Maig de 1922, per motiu del 38è Sexenni de Morella. Diu així:

L'insigne germà Francisco Martín, de la vila de Fortanete, va ser el fundador d'aquest ermitori de Villores l'any 1738, dedicant-se ell mateix a la Santíssima Mare de Déu, amb l'advocació de Nostra Senyora del Bon succés. Està situat a la part alta al nord d'aquest poble. La seva construcció és senzilla: té una sola nau quadrangular, força capaç, i posseeix un retaule xorigueresc. En 1860 va ser visitat per l'Il·lustríssim Sr. José Miguel Pracmáns i Llambés, Bisbe de Tortosa, i amb aquest motiu va ser enriquit el nostre santuari amb indulgències. Que el poble i la comarca de Villores, sobretot Forcall, han professat sempre especial i tendra devoció a la sagrada imatge, bé ho confirmen els nombrosos ex-vots que adornen l'ermitori. És invocada com peculiar advocada contra certes malalties de les vísceres. Però la nostra Senyora del Bon Succés és més particularment encara invocada per implorar la seva protecció en favor d'aquells que solquen els mars, confiant en Ella la feliç arribada al terme de la seva travessia. Segur, doncs, que també Villores respondrà a la crida de Morella, i acudirà sumant la seua representació a la d'altres pobles en els solemnes festes sexennals i assenyaladament a la grandiosa processó de les Torxes, que sens dubte serà un dels seus millors números. Mentrestant, preguem a la Nostra Mare del Bon Succés que corone amb feliç èxit tots els piadosos anhels de la Junta General de Festes de Morella.

Manuel Ros, Pbro., Rector.

Ermita
Ermita
Ermita

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util
T'ha semblat útil aquesta informació?
CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Villores, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaza de la Villa, 1, Ajuntament de Villores, CP: 12311, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).