Aplec dels Ports

L'Aplec dels Ports és una manifestació reivindicativa, cultural i festiva.

Cada any, un dels pobles de la comarca s'encarrega d'organitzar l'esdeveniment, programant tot tipus d'activitats amb la finalitat de reivindicar la cultura, la llengua i la identitat de la seua gent, així com exigir a les administracions un millor tracte, visibilitzant els problemes d'aquests xicotets nuclis rurals: despoblació, carreteres deficitàries, escassos centres d'atenció sanitària, manca de recursos a les escoles rurals, etc.

 

Els seus inicis es remunten a 1978, any en el qual alguns joves de la comarca van convocar una reunió a Todolella per tractar els problemes als quals estaven sotmesos, reivindicar els seus drets i fomentar el sentiment de pertinença a una comarca, a una història comuna, dignificar el fet de ser persones nascudes en un àmbit rural, amb una llengua, cultura i tradicions homogènies.

 

Any rere any es van anar succeint aquestes reunions, completant progressivament amb les danses de cada població i altres elements del ric patrimoni de la comarca i amb actuacions musicals per donar-li un caràcter festiu a l'esdeveniment. Així, després de quaranta anys de trajectòria, l'Aplec dels Ports continua tenint el gust reivindicatiu amb què va néixer, havent aconseguit paral·lelament la consideració de veritable festival musical, amb uns matisos molt especials, en l'organització del qual participen de manera altruista tots els habitants de la població amfitriona, des dels més joves fins als ancians.

 

Gràcies a la seua important i llarga trajectòria, així com pels seus valors democràtics i la seua aportació a la defensa de la llengua i la cultura valencianes, aquest esdeveniment comarcal ha estat reconegut amb el premi Vicent Ventura 2015 de la Universitat de València i el premi Huguet al Valencià de l'Any 2015.

 

L'Aplec dels Ports se celebra l'últim cap de setmana del mes de juliol.

En Villores hem tingut la oporunitat de celebrar aquesta festa comarcal 5 edicions. En els anys 1980, 1989, 1999, 2008 i finalment, l'any 2016.

Gent aplec
Muixaranga plaza bassa
Foto panorámica aplec noche
Vila festa

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util
T'ha semblat útil aquesta informació?
CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Villores, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaza de la Villa, 1, Ajuntament de Villores, CP: 12311, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).