InfoVillores

InfoVillores

697161098 

L’Ajuntament de Villores, oferirà un nou servei d’informació totalment gratuït per als ciutadans a través de la missatgeria Whatsapp.

El servei de missatgeria Whatsapp de l’Ajuntament de Villores, InfoVillores, és una eina de difusió d’informació que busca arribar al major nombre del veïnat possible, en la major rapidesa o immediatesa que el propi servei ens permeta, i de manera totalment gratuïta per a l’usuari. El Whatsapp s’ha convertit en l’eina de comunicació més popular en els últims temps, per tant hem cregut convenient aprofitar aquesta tirada per tal d’arribar a tothom.

El servei consisteix en un xat unilateral on s’enviaran missatges curts als veïns i veïnes amb informació relativa a agenda d’esdeveniments, serveis municipals, ofertes de treball, etc.

COM DONAR-SE D’ALTA:

El servei i l’alta en InfoVillores són gratuïts. Per donar-se d’alta, només cal seguir els següents pasos:

1. Guardar a l’agenda de contactes el número 697161098 .

2. Enviar un Whatsapp al número 697161098 amb la paraula ALTA, nom i cognoms i DNI.

L’alta es produirà dins dels 7 dies laborables següents a comptabilitzar des de la data en què s’ha enviat el missatge.

Amb totes les persones interessades que es donen d’alta en el servei InfoVillores, es crearà una llista de difusió on s’enviaran els missatges. D’aquesta manera, i a diferència d’un grup de xat, els números de telèfon dels usuaris quedaran ocults a la vista dels demés, garantint així la protecció de dades.

Per tal de no saturar d’informació als usuaris es seguiran des de l’Ajuntament unes normes bàsiques d’utilització del servei de missatgeria:

-S’enviarà un únic Whatsapp al dia, excepte en cas de disposar d’una informació d’urgència o d’especial interès, que s’enviarà en qualsevol cas.

-S’enviaran els missatges de dilluns a diumenge, de 9h a 21h, excepte en cas de disposar d’una informació d’urgència o d’especial interès, que s’enviarà en el moment que siga necessari.

-Les dades dels usuaris seran introduïdes en una base de dades única i exclusivament per al servei d’informació a través de Whatsapp. Aquestes dades no es facilitaran a cap organisme extern ni tampoc s’utilitzaran per a cap altra gestió.

Aquest servei no és recíproc, és a dir, no es tracta d’un xat de debat o una eina per fer reclamacions, per tant, la recepció de missatges d’algun dels usuaris podrà suposar la baixa automàtica d’aquest del servei InfoVillores, si la persona administradora ho considera oportú.

A banda de les notícies des del consistori, aquest servei podrà ser aprofitat per les diferents associacions de Villores, que sols hauran d’enviar la seua informació al mateix número de Whatsapp i, després de ser revisat, el missatge es transmetrà a tots els usuaris d' InfoVillores.

COM DONAR-SE DE BAIXA:

L’usuari pot donar-se de baixa del servei en qualsevol moment. Per tal de deixar de rebre els missatges d' InfoVillores, s’ha d’enviar un Whatsapp al número 697161098 amb la paraula BAIXA.

InfoVillores

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util
T'ha semblat útil aquesta informació?
CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Villores, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaza de la Villa, 1, Ajuntament de Villores, CP: 12311, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).