Oficines Municipals


ALCALDIA.


Sr. D. Ivan Guimerà Edo.


E-mail: alcaldia@villores.esDIRECTORI DE PERSONAL


Les funcions de Secretària i Intervenció són a càrrec de la Excelentíssima Diputació Provincial de Castelló a través del Servei Provincial d'Assessorament a Municipis (SEPAM). 
TÈCNICA-ARQUITECTA MUNICIPAL

Sara González Escudero

AEDL


Maria Pilar Zapater Ejarque


E-mail: aedl@villores.es


Horari d'oficina: Dijous de 10:00h a 14.30hAUXILIAR ADMINISTRATIU


Manuel Clemente Martí


E-mail: info@villores.es


Horari d'oficina: Dimarts i divendres de 10:00h a 14.30h

ASSISTENTA SOCIAL

 

Serveis Socials

Mancomunitat Comarcal Els Ports.


Assistenta Social: Júlia Lugo Cid

Horari: Divendres de 12.00h a 15.00h.

E-Mail: jlcmncelsports@gmail.com

DINAMITZADORA SOCIAL

Estela Carceller Fígols

E-mail: dinamitzaciovillores@gmail.com

Horari d'oficina: De dilluns a divendres de 8:00h a 15:00hTotes les dades publicades en el present directori de personal tenen com a únic propòsit facilitar la comunicació per a finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de l'Ajuntament de Villores.


Qualsevol ús d'aquestes dades per a finalitats que no s'ajustin als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-escombraries (Spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, l'Ajuntament de Villores procedirà a posar en coneixement de l'Agència Estatal de Protecció de Dades o autoritat competent aquestes actuacions perquè iniciïn els procediments sancionadors que procedeixin.

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util
T'ha semblat útil aquesta informació?
CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Villores, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaza de la Villa, 1, Ajuntament de Villores, CP: 12311, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).