Fons Social Europeu

El Pla Integral de Formació i Ocupació per a joves és una estratègia del Consell de la Generalitat Valenciana, cofinançada pel Fons Social Europeu, per a millorar l'ocupabilitat de la gent jove en el marc social actual.

 

Dintre de l'esmenat pla trobem un tipus de programa de subvencions d'ocupabilitat: EMCUJU.

Villores compta amb l'aprovació de dues d'aquestes subvencions per a l'any 2017-2018:

> Contractacions EMCUJU: 2

 

DESCRIPCIÓ PROGRAMA DE SUBVENCIÓ EMPUJU

EMPUJU - Programa de subvencions de treball destinades a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil. 

 

DESCRIPCIÓ PROGRAMA DE SUBVENCIÓ EMCUJU

EMCUJU - Programa de subvencions de treball destinades a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil. 

 

> Subvencions concedides per a aquest programa: 2

> Càrrec de treball: Administració

> Duració del contracte: Del 25 de juliol del 2017 al 24 de juliol del 2018.

> Funcions:

- Gestió, manteniment i actualització de les plataformes digitals municipals: pàgina web, Whatsapp i xarxes socials (Facebook i Twitter).

- Coordinació per al desenvolupament d'iniciatives municipals.

- Disseny de cartells, díptics, i altres, per a l'Ajuntament o les Associacions del municipi.

- Desenvolupament de vídeos, muntatges audiovisuals i fotografies d'esdeveniments.

- Redacció i publicació de notícies.

- Reforçament en les activitats administratives.

 

Per a més informació consultar:

> Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea.

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langd=Es

> Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social).

http://www.empleo.gob.es/uafse/

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util
T'ha semblat útil aquesta informació?
CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Villores, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaza de la Villa, 1, Ajuntament de Villores, CP: 12311, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).