#009F95
1
0
182

Població

Població

En 1646 Villores tenia uns 120 habitants, 70 en 1735, 218 en 1850 i 484 en 1910. Des de llavors ha iniciat un progressiu descens.

En l'actualitat Villores compta amb una població al voltant de 40 habitants. Amb una densitat demogràfica de 10 habitants per km2