#009F95
1
0
193

Ecoparc Mòbil

ECOPARC-MÒBIL – PLA RESIDUAL ZONA 1

Tots els dimecres, d'11:00 a 12:30. Plaça de la Bassa.

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS PROCEDENTS DEL SEU HABITATGE O XICOTETA EMPRESA.
 

 • Electrodomèstics (rentadores, televisors, etc...)
 • Material Informàtic (ordinadors, cd) . Tintes d'impressió.
 • Piles.
 • Bateries de cotxe.
 • Bombetes
 • Medicaments caducats.
 • Pots de pintura.
 • Pneumàtics de cotxe
 • Voluminosos (mobles).
 • Roba i teixits
 • Plàstics i metalls
 • Papers i cartró (revistes, diaris, oueres)
 • Ferralla, ferro
 • Mòbils.
 • Residus de construcció
 • Sprays
 • Dissolvents
 • Àcids
 • Envasos de substàncies perilloses.
 • Equips elèctrics.
 • Pintures adhesives
 • Oli de cuina o de motor.
 • Plaguicides.
 • Tot tipus de vidre.

 

"QUANT + RECICLES, - PAGUES”

 

 

Ajuntament de Villores (Castelló) Plaça de la Vila nº1 C.P. 12311 Tel. 964 17 10 85 Fax 964 17 75 44 CIF P-1213700-F info@villores.es www.villores.es