Ajuntament de Villores

Història del poble
Escut

Segons alguns autors el topònim Villores tindria un origen pre-àrab. Sembla evident la seva relació amb villa-ae, del llatí, que podriem traduïr com mas o masia, ben present en aquestes terres, o alqueria, seguint la denominació musulmana que predomina a la zona Sud de la Provincia de Castelló.

Independenment del seus origens, que poc més podem saver, entra en la història amb la conquesta cristiana: a finals de 1231, segons les últimes opinions, a l’Octubre o Novembre, Blasc d’Alagó arribaria a aquestes terres en la seva pretenció de prendre Morella als sarraïns.

És interesant citar a Oiliet Palos, que seguéix una història inèdita de Carlos Gasulla de Ursino, en la seva obra magna Historia de la muy Noble, Fiel, Fuerte y Prudente villa de Morella, en la pàgina 118:

Con tal otorgamiento contento partió Don Blasco de Alagón desde Alcañiz en dirección a Morella, con cien caballeros de los suyos y mucha gente de a pie: dieron primero sobre un lugar donde solían los moros apacentar sus ganados llamado por ello el Cabañil, y hoy día se llama Villores, y por no ser de consideración se contentaron con tomar un refresco y pasaron adelante; llegaron al poyo blanco, ahora Forcall, y desde aquí se enderezaron hacia Morella.

 

També és interessant ficar el testimoni de Segura Barreda en la seva gran obra Morella y sus Aldeas, pàgines 441-442:

El plan era arriesgado, la empresa grande, difícil el poderlo conseguir. Sin embargo todos unánimes asistieron al proyecto, y en el dia señalado cien caballeros y un número considerable de peones se pusieron a las órdenes del paladín de Alagón. Salió la expedición, y entrando por las riberas del Bergantes llegó a Villores al rayar el alba. Era éste el lugar en donde los moros apacentaban el ganado, y D. Blasco se contentó, por entonces, en tomar las reses necesarias para almorzar su hueste. Pasaron después al Forcall y sin detenerse llegaron a una casa de campo, propiedad de un cristiano, llamado Pedro el morellano. Siguiendo su marcha se presentaron a la vista de Morella, cuando algunos centinelas que habían quedado en el castillo dieron la voz de alerta.

 

Una vegada asegurat tot el territori después de la conquista, Blasc d’Alagó otorgaria Carta Pobla a Villores en algun moment entre 1232 i 1240. Aquesta Carta Pobla se va perdre per les convulsions socials al llarg del s. XIX, patint destruccions, tant l’arxiu de l’Ajuntament com el del Monestir de Sigena.

Cal dir que, per referències indirectes, se sap que En Blasc va donar el senyoriu de Villores al Monestir de monges de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem de Sigena, Huesca, sota els furs de Teruel i Extremadura, a Na Sancha, abadesa en aquell moment.

Cal apuntar que, més o menys el que és actualment la Comarca dels Ports, va ser inclosa per Ramón Berenguer en la Carta Pobla que va atorgar a Alcanyis, el 1157. Cosa que fa que, fins la mort de Blasc d’Alagó, Morella, i amb ella Villores, pertanyarien al Regne d’Aragó, incorporant-se al de València, per voluntat de Jaume I, a partir de 1284.

Al 1476, el Monestir va fundar un convent associat, a Xèrica, que significaria, per comoditat i proximitat, que Villores passara a dependre d’ell.

La situació jurídica de Villores front Morella no està clara, encara que tohom està d’acord que formava part de les aldees de Morella, i per tant també va participar de la seva emancipació el 1691. Finalment al 1723 seria, el senyoriu, venut a la familia Barroso, constituïnt el marquesat de Villores.

La seva història més recent seguiria els passos dels pobles veïns, sofrint la Guerra del Francés, i les tres guerres carlistes; en totes elles aportant voluntaris i desgràcies. Ja al s. XX, a l’última guerra civil, no va haver-hi cap represalia ni assasinat, gràcies a un exercici de responsabilitat dels veïns.

Avui en dia els marquesos, la familia Cruz Selva, ja no poseeixen cap propietat, que en realitat van anar sent venudes al llarg del s.XIX.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal