#
126
0
126

Ajuntament

El 20 de gener, Dia de Sant Antoni, tindrà lloc la foto de les organitzacions de les diferents edicions de l'Aplec a Villores

El CEP (Centre d'Estudis dels Ports) i EPM (els Ports en Moviment) estan duent a terme un llibre pel 40è Aniversari de l'Aplec dels Ports. En aquest llibre es demana que cada poble de la roda de l'Aplec aparega representat en una foto amb les organitzacions de cada edició de l'Aplec de cada poble.

 

El dia 20 de gener (dia de Sant Antoni) a les 17h a la Plaça de la Bassa es durà a terme la foto de les diferents organitzacions de l'Aplec de Villores. Es prega puntualitat!

Instal·lacions

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Poliesportiu Cobert

Frontó i Piscina municipal

Telèfon:  964171085

INSTAL·LACIONS CULTURALS

Local multifuncional

Local social/Bar, Telèfon: 964 171 048

Local d'exposicions: Planta baixa de l'Ajuntament

ALTRES INSTAL·LACIONS

Parc Infantil - Telèfon:  964171085

Torradors - Telèfon:  964171085

Població

En 1646 Villores tenia uns 120 habitants, 70 en 1735, 218 en 1850 i 484 en 1910. Des de llavors ha iniciat un progressiu descens.

En l'actualitat Villores compta amb una població al voltant de 40 habitants. Amb una densitat demogràfica de 10 habitants per km2

Corporació municipal

Corporació municipal

RÈGIM D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

A pesar que les últimes dècades se seguia la normativa de Consell Obert, aquesta legislatura, per ordre Governativa, s'ha tornat al sistema general de Règim Local d'Alcalde i dos Regidors, determinada per la població, desapareixent així el sistema democràtic per excel·lència, això és, l'Assemblea Ciutadana, on tot ciutadà empadronat tenia veu i vot. En fi, en tot cas que publicat a la Llei 7/1985 de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

 

DIRECTORI

InfoVillores

InfoVillores

697161098 

L’Ajuntament de Villores, oferirà un nou servei d’informació totalment gratuït per als ciutadans a través de la missatgeria Whatsapp.